top of page

Waarom dekreu

Onze honden zijn beschikbaar als dekreu. Dit vooral naar aanleiding van een oproep van de Nederlandse Sheltie Vereniging. De laatste jaren worden veel dezelfde dekreuen ingezet. Hiermee komt er te weinig nieuw DNA in de lijnen, de genenpoel wordt smaller. De sheltie is een gezond ras, mede door de manier waarop erkende fokkers fokken, maar door te weinig nieuw bloed wordt de kans op problemen groter. Beide honden brengen deels nieuwe  en minder ingezette bloedlijnen mee. MyK's vader is bijvoorbeeld een Engelse hond (Rannerdale Ringmaster) en bij Asterix zit er Duits bloed in de lijn.

Op 21 april 2018 hield Peter van Honk een lezing over zijn onderzoek naar effecten van inteelt en verwantschap. Daaruit komt naar voren dat de 3-generatieregel zoals deze nu gehanteerd wordt een minimale eis is (Van Honk, 2017).

4- of 5-generaties verschil is nog beter. 4-generaties houdt in dat er geen overeenkomsten zijn op de stamboom van beide honden. 5 generaties houdt in dat er verder onderzoek gedaan moet worden in de stambomen van de (groot-)ouders. 

 

Beide fokkers, Chantal Borgmann, van Dancing Dream Shelties,  en Leonardo en Heidi D'Innocenzo,  van Cani Amano Shelties, zijn mede-eigenaren van de door hun gefokte hond. Dit vinden wij belangrijk, omdat op deze manier gewaarborgd is dat er goede beslissingen genomen worden. Het feit dat er twee fokkers achter staan met veel inzicht in fokkerij, samen met de eigen kennis van genetica en bloedlijnen, zorgt er voor dat eventuele dekkingen goed doordachte keuzes zijn. 

MyK'en Asterix zijn beschikbaar volgens de door de Nederlandse Sheltie Vereniging opgestelde eisen en na kennismaking.

bottom of page